Bom Blød soft blå 10x10x300cm ( 2126B )
Bom Blød soft blå 10x10x300cm
Spar 20%
Normalpris DKK 250,00 / Stk
DKK 200,00 / Stk inkl. moms
Bom Blød soft grøn 10x10x300cm ( 2126G )
Bom Blød soft grøn 10x10x300cm
Spar 20%
Normalpris DKK 250,00 / Stk
DKK 200,00 / Stk inkl. moms
Bom Blød soft gul 10x10x300cm ( 2126U )
Bom Blød soft gul 10x10x300cm
Spar 20%
Normalpris DKK 250,00 / Stk
DKK 200,00 / Stk inkl. moms
Bom Blød soft hvid 10x10x300cm ( 2126H )
Bom Blød soft hvid 10x10x300cm
Spar 20%
Normalpris DKK 250,00 / Stk
DKK 200,00 / Stk inkl. moms
Bom Blød soft Lilla 10x10x300cm ( 2126L )
Bom Blød soft Lilla 10x10x300cm
Spar 20%
Normalpris DKK 250,00 / Stk
DKK 200,00 / Stk inkl. moms
Bom Blød soft pink 10x10x300cm ( 2126P )
Bom Blød soft pink 10x10x300cm
Spar 20%
Normalpris DKK 250,00 / Stk
DKK 200,00 / Stk inkl. moms
Bom Blød soft rød 10x10x300cm ( 2126R )
Bom Blød soft rød 10x10x300cm
Spar 20%
Normalpris DKK 250,00 / Stk
DKK 200,00 / Stk inkl. moms
Cavaletti hvid lille 30X30cm ( 0972 )
Cavaletti hvid lille 30X30cm
30x30x14cm
DKK 255,00 / Stk inkl. moms
Cavaletti hvid stor 44X49cm ( 0973 )
Cavaletti hvid stor 44X49cm
50x50x20cm
DKK 410,00 / Stk inkl. moms
Cavaletti m. letvægtsbom 3m ( 2362S )
Cavaletti m. letvægtsbom 3m
6 cavaletti og 3 letvægtbomme 3m Sorte
DKK 2.847,00 / Sæt inkl. moms
Cavaletti m. letvægtsbom 3m rød ( 2363R )
Cavaletti m. letvægtsbom 3m rød
Spar 15%
Farverne kan blandes
Normalpris DKK 3.595,00 / Sæt
DKK 3.055,75 / Sæt inkl. moms
Cavaletti m. letvægtsbom 3m Sort ( 2363S )
Cavaletti m. letvægtsbom 3m Sort
Spar 15%
Farverne kan blandes
Normalpris DKK 3.595,00 / Sæt
DKK 3.055,75 / Sæt inkl. moms
Cavaletti m. letvægtsbom Blå ( 2363B )
Cavaletti m. letvægtsbom Blå
Spar 15%
Farverne kan blandes
Normalpris DKK 3.595,00 / Sæt
DKK 3.055,75 / Sæt inkl. moms
Cavaletti m. letvægtsbom Hvid ( 2363H )
Cavaletti m. letvægtsbom Hvid
Spar 15%
Farverne kan blandes
Normalpris DKK 3.595,00 / Sæt
DKK 3.055,75 / Sæt inkl. moms
Cavaletti, bloks 60x38x23cm, Blå ( 0376B )
Cavaletti, bloks 60x38x23cm, Blå
Ny model 2016 i Blå
DKK 325,00 / Stk inkl. moms
Cavaletti, plastblok 60x38x23cm, Hvid ( 0376H )
Cavaletti, plastblok 60x38x23cm, Hvid
Ny model 2016 i Hvid
DKK 325,00 / Stk inkl. moms
Cavaletti, plastblok 60x38x23cm, Rød ( 0376R )
Cavaletti, plastblok 60x38x23cm, Rød
Ny model 2016 i Rød
DKK 325,00 / Stk inkl. moms
Cavaletti, plastblok 60x38x23cm, Sort ( 0376S )
Cavaletti, plastblok 60x38x23cm, Sort
Model 2016 i Sort
DKK 325,00 / Stk inkl. moms